Epson ME OFFICE 80W荣获《太平洋电脑网》颁发的第8届IT产品年度评测最佳性能奖

最佳性能奖datu

  获奖时间:2009年4月
 
  颁奖机构:《太平洋电脑网》
 
  获奖机型:Epson ME OFFICE 80W

  获奖名称:第8届IT产品年度评测最佳性能奖