Epson ME 300荣获《计算机产品与流通》颁发的渠道最有价值产品奖

300_1

  获奖时间:2009年8月
 
  颁奖机构:《计算机产品与流通》
 
  获奖机型:Epson ME 300

  获奖名称:渠道最有价值产品奖